Inspektorati në Prizren ndërpret punimet edhe në një objekt për tejkalim të lejës ndërtimore

par qB991bX0bcBxOeK

Les commentaires sont désactivés pour cette page.